Uncategorized

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THỦY

Mã số:912200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vị Thủy
Địa chỉ:Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 0711.3571007)

Mã số:912260
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vị Thanh
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933566100)

Mã số:912330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Thắng
Địa chỉ:Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933571600)

Mã số:912220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Tường
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933569943)

Mã số:912218
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Trung
Địa chỉ:Ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933573100)

Mã số:912240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trung
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933569941)

Mã số:912280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Bình
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933566214)

Mã số:912290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Đông
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933566188)

Mã số:912310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Thủy
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Vị Thủy, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933571500)

Mã số:912360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Tây
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933568616)

Mã số:912201
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ấp 1
Địa chỉ:Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 572300)

Mã số:912380
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 3
Địa chỉ:Sô´173, Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: )

Mã số:912339
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vị Thắng
Địa chỉ:Sô´20, Ấp 11, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: )

Mã số:912340
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vị Thắng 1
Địa chỉ:Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: )

Mã số:912271
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vị Thanh 2
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: )

Mã số:912358
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vĩnh Thuận Tây
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 568070)

Mã số:912359
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư 01
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *